Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VALSAMTRIO 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 56X1 KAL
0242546 58/ 599/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 84X1 KAL
0242547 58/ 599/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 98X1 KAL
0242548 58/ 599/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 7 KAL
0242549 58/ 600/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 14 KAL
0242550 58/ 600/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 28 KAL
0242551 58/ 600/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 56 KAL
0242552 58/ 600/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 84 KAL
0242553 58/ 600/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSARTAN AUROVITAS 80MG TBL FLM 14
0129502 58/ 675/15-C     C09CA03 B
VALSARTAN AUROVITAS 160MG TBL FLM 56
0229668 58/ 676/15-C     C09CA03 B
VALSARTAN AUROVITAS 80MG TBL FLM 56
0129504 58/ 675/15-C     C09CA03 B
VALSARTAN AUROVITAS 160MG TBL FLM 14
0129505 58/ 676/15-C     C09CA03 B
VALSARTAN AUROVITAS 160MG TBL FLM 28
0129506 58/ 676/15-C     C09CA03 B
VALSARTAN AUROVITAS 160MG TBL FLM 56
0129507 58/ 676/15-C     C09CA03 B
VALSARTAN AUROVITAS 160MG TBL FLM 14
0243895 58/ 676/15-C valsartana.pdf valsartana.pdf C09CA03 R
VALSARTAN AUROVITAS 160MG TBL FLM 28
0243896 58/ 676/15-C valsartana.pdf valsartana.pdf C09CA03 R
VALSARTAN AUROVITAS 160MG TBL FLM 56
0243897 58/ 676/15-C valsartana.pdf valsartana.pdf C09CA03 R
VALSARTAN AUROVITAS 80MG TBL FLM 14
0243898 58/ 675/15-C valsartana.pdf valsartana.pdf C09CA03 R
VALSARTAN AUROVITAS 80MG TBL FLM 28
0243899 58/ 675/15-C valsartana.pdf valsartana.pdf C09CA03 R
VALSARTAN AUROVITAS 80MG TBL FLM 56
0243900 58/ 675/15-C valsartana.pdf valsartana.pdf C09CA03 R

‹‹ ‹ 100 200 280 290 300 310 320 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 340 350 360 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09