Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6853
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VAPRESS 80MG TBL FLM 56 I
0178877 58/ 379/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 80MG TBL FLM 56 II
0178878 58/ 379/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 80MG TBL FLM 60 II
0178879 58/ 379/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 80MG TBL FLM 60 I
0178880 58/ 379/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VAPRESS 80MG TBL FLM 98 II
0178883 58/ 379/12-C vapress.pdf vapress.pdf C09CA03 R
VIDONORM 4MG/10MG TBL NOB 30
0178624 58/ 293/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 4MG/10MG TBL NOB 90
0178625 58/ 293/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 8MG/10MG TBL NOB 30
0178626 58/ 294/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 8MG/10MG TBL NOB 90
0178627 58/ 294/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 8MG/5MG TBL NOB 30
0178622 58/ 292/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 4MG/5MG TBL NOB 90
0178621 58/ 291/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 4MG/5MG TBL NOB 30
0178620 58/ 291/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
VIDONORM 8MG/5MG TBL NOB 90
0178623 58/ 292/12-C vidonorm.pdf vidonorm.pdf C09BB04 R
WAMLOX 10MG/320MG TBL FLM 90
0243810 58/ 424/17-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/320MG TBL FLM 100
0243811 58/ 424/17-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/320MG TBL FLM 10X1
0243812 58/ 424/17-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/320MG TBL FLM 14X1
0243813 58/ 424/17-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/320MG TBL FLM 28X1
0243814 58/ 424/17-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/320MG TBL FLM 30X1
0243815 58/ 424/17-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R
WAMLOX 10MG/320MG TBL FLM 56X1
0243816 58/ 424/17-C wamlox.pdf wamlox.pdf C09DB01 R

‹‹ ‹ 100 200 280 290 300 310 320 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 340 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09