Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRITACE COMBI 10MG/5MG CPS DUR 30
0226795 58/ 335/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 30
0228982 58/ 334/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 56
0228983 58/ 334/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 90
0228984 58/ 334/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 60
0228985 58/ 334/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 91
0228986 58/ 334/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 96
0228987 58/ 334/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 98
0228988 58/ 334/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 100
0228989 58/ 334/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5MG/5MG CPS DUR 32
0228990 58/ 334/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 10MG/5MG CPS DUR 91
0226800 58/ 335/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5 MG/10 MG 5MG/10MG CPS DUR 30
0185772 58/ 336/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/10 MG 5MG/10MG CPS DUR 56
0185773 58/ 336/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/10 MG 5MG/10MG CPS DUR 90
0185774 58/ 336/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/10 MG 5MG/10MG CPS DUR 32
0185775 58/ 336/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/10 MG 5MG/10MG CPS DUR 60
0185776 58/ 336/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/10 MG 5MG/10MG CPS DUR 91
0185777 58/ 336/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/10 MG 5MG/10MG CPS DUR 96
0185778 58/ 336/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/10 MG 5MG/10MG CPS DUR 98
0185779 58/ 336/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/10 MG 5MG/10MG CPS DUR 100
0185780 58/ 336/14-C     C09BB07 B

‹‹ ‹ 100 200 260 270 280 290 300 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 320 330 340 350 360 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09