Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7157
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TWYNSTA 40MG/10MG TBL NOB 360(4X90X1)
0167850 EU/1/10/648/014 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 40MG/10MG TBL NOB 98
0167849 EU/1/10/648/013 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 40MG/10MG TBL NOB 90X1
0167848 EU/1/10/648/012 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 80MG/5MG TBL NOB 90X1
0167855 EU/1/10/648/019 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
VALSACOMBI 320MG/25MG TBL FLM 56
0161970 58/ 117/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 160MG/25MG TBL FLM 60
0134295 58/ 577/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/25MG TBL FLM 84
0161972 58/ 117/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/25MG TBL FLM 90
0161973 58/ 117/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/25MG TBL FLM 98
0161974 58/ 117/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/25MG TBL FLM 100
0161975 58/ 117/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 80MG/12,5MG TBL FLM 84
0155092 58/ 575/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 160MG/12,5MG TBL FLM 84
0155093 58/ 576/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 160MG/25MG TBL FLM 84
0155094 58/ 577/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/25MG TBL FLM 280
0161976 58/ 117/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/25MG TBL FLM 56X1
0161977 58/ 117/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/25MG TBL FLM 98X1
0161978 58/ 117/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 320MG/25MG TBL FLM 280X1
0161979 58/ 117/11-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 160MG/25MG TBL FLM 90
0134296 58/ 577/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 160MG/25MG TBL FLM 98
0134297 58/ 577/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R
VALSACOMBI 160MG/25MG TBL FLM 280
0134298 58/ 577/09-C valsacombi.pdf valsacombi.pdf C09DA03 R

‹‹ ‹ 100 200 260 270 280 290 300 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 320 330 340 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09