Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/10MG TBL FLM 90(3X30)
0190975 58/ 103/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/10MG TBL FLM 100
0190976 58/ 103/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 10MG/2,5MG/10MG TBL FLM 500(5X100)
0190977 58/ 103/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 30
0190958 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 60(2X30)
0190959 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 90(3X30)
0190960 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 100
0190961 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 500(5X100)
0190962 58/ 100/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 30
0190963 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 60(2X30)
0190964 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 90(3X30)
0190965 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRIPLIXAM 5MG/1,25MG/10MG TBL FLM 100
0190966 58/ 101/14-C triplixam.pdf triplixam.pdf C09BX01 R
TRITACE 2,5MG TBL NOB 100
0056979 58/ 125/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 20
0056980 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 30
0056981 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 50
0056982 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 100
0056983 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 21
0191025 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 28
0191026 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 45
0191027 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 320 330 340 350 360 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09