Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7157
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRITACE COMBI 10MG/5MG CPS DUR 60
0226799 58/ 335/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 10MG/5MG CPS DUR 91
0226800 58/ 335/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5 MG/5 MG 5MG/5MG CPS DUR 30
0185752 58/ 334/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/5 MG 5MG/5MG CPS DUR 56
0185753 58/ 334/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/5 MG 5MG/5MG CPS DUR 90
0185754 58/ 334/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/5 MG 5MG/5MG CPS DUR 60
0185755 58/ 334/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/5 MG 5MG/5MG CPS DUR 91
0185756 58/ 334/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/5 MG 5MG/5MG CPS DUR 96
0185757 58/ 334/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/5 MG 5MG/5MG CPS DUR 98
0185758 58/ 334/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/5 MG 5MG/5MG CPS DUR 100
0185759 58/ 334/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 5 MG/5 MG 5MG/5MG CPS DUR 32
0185760 58/ 334/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 10 MG/5 MG 10MG/5MG CPS DUR 28
0185761 58/ 335/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 10 MG/5 MG 10MG/5MG CPS DUR 30
0185762 58/ 335/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 10 MG/5 MG 10MG/5MG CPS DUR 56
0185763 58/ 335/14-C     C09BB07 B
TRITACE COMBI 10MG/5MG CPS DUR 96
0228093 58/ 335/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 10MG/5MG CPS DUR 98
0228094 58/ 335/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 10MG/5MG CPS DUR 100
0228095 58/ 335/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 2,5MG/5MG CPS DUR 28
0228961 58/ 333/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 2,5MG/5MG CPS DUR 30
0228962 58/ 333/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 2,5MG/5MG CPS DUR 56
0228963 58/ 333/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 320 330 340 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09