Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 56
0187806 58/ 440/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 60
0187807 58/ 440/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 84
0187808 58/ 440/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 90
0187809 58/ 440/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 100
0187810 58/ 440/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 28
0187811 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 30
0187812 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 50
0187813 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 56
0187814 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 60
0187815 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 84
0187816 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 90
0187817 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 100
0187818 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 28
0187787 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 30
0187788 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 50
0187789 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 56
0187790 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 60
0187791 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 84
0187792 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 90
0187793 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 310 320 330 340 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09