Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TONANDA 8MG/10MG/2,5MG TBL NOB 14
0206518 58/ 350/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 8MG/10MG/2,5MG TBL NOB 20
0206519 58/ 350/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 8MG/10MG/2,5MG TBL NOB 28
0206520 58/ 350/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 8MG/10MG/2,5MG TBL NOB 30
0206521 58/ 350/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 8MG/10MG/2,5MG TBL NOB 56
0206522 58/ 350/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 8MG/10MG/2,5MG TBL NOB 60
0206523 58/ 350/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 8MG/10MG/2,5MG TBL NOB 84
0206524 58/ 350/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 8MG/10MG/2,5MG TBL NOB 90
0206525 58/ 350/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 10
0206481 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 14
0206482 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 20
0206483 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 28
0206484 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 30
0206485 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 56
0206486 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONARSSA 4MG/10MG TBL NOB 90
0187801 58/ 439/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 2,85MG/2,5MG TBL NOB 100
0224279 58/ 323/17-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 28
0187803 58/ 440/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 30
0187804 58/ 440/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 50
0187805 58/ 440/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/5MG TBL NOB 56
0187806 58/ 440/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 310 320 330 340 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09