Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 28X1 II
0193884 EU/1/13/821/014 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 30X1 II
0193885 EU/1/13/821/015 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 56X1 II
0193886 EU/1/13/821/016 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 60X1 II
0193887 EU/1/13/821/017 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 84X1 II
0193888 EU/1/13/821/018 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 90X1 II
0193889 EU/1/13/821/019 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 98X1 II
0193890 EU/1/13/821/020 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 14X1 I
0193891 EU/1/13/821/021 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 98X1 I
0193892 EU/1/13/821/022 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 14X1 II
0193893 EU/1/13/821/023 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 28X1 II
0193894 EU/1/13/821/024 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 30X1 II
0193895 EU/1/13/821/025 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 56X1 II
0193896 EU/1/13/821/026 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 60X1 II
0193897 EU/1/13/821/027 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 84X1 II
0193898 EU/1/13/821/028 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 90X1 II
0193899 EU/1/13/821/029 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 98X1 II
0193900 EU/1/13/821/030 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 14X1 I
0193871 EU/1/13/821/001 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 98X1 I
0193872 EU/1/13/821/002 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 14X1 II
0193873 EU/1/13/821/003 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 310 320 330 340 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09