Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7157
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 60
0187815 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 84
0187816 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 90
0187817 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 8MG/10MG TBL NOB 100
0187818 58/ 441/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 28
0187787 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 30
0187788 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 50
0187789 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 5,7MG/5MG TBL NOB 10
0224270 58/ 324/17-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 5,7MG/5MG TBL NOB 30
0224271 58/ 324/17-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 5,7MG/5MG TBL NOB 60
0224272 58/ 324/17-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 5,7MG/5MG TBL NOB 90
0224273 58/ 324/17-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 5,7MG/5MG TBL NOB 100
0224274 58/ 324/17-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 2,85MG/2,5MG TBL NOB 10
0224275 58/ 323/17-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 2,85MG/2,5MG TBL NOB 30
0224276 58/ 323/17-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 2,85MG/2,5MG TBL NOB 60
0224277 58/ 323/17-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 2,85MG/2,5MG TBL NOB 90
0224278 58/ 323/17-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TONARSSA 4MG/5MG TBL NOB 60
0187791 58/ 438/11-C tonarssa.pdf tonarssa.pdf C09BB04 R
TRIASYN 5MG/5MG TBL RET 100
0169178 58/ 821/99-C triasyn.pdf triasyn.pdf C09BB05 R
TRIASYN 5MG/5MG TBL RET 30
0050117 58/ 821/99-C triasyn.pdf triasyn.pdf C09BB05 R
TRIASYN 2,5MG/2,5MG TBL RET 30
0050118 58/ 820/99-C triasyn.pdf triasyn.pdf C09BB05 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 310 320 330 340 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09