Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TOLIRASIM 20MG/10MG TBL NOB 30
0245133 58/ 856/15-C tolirasim.pdf tolirasim.pdf C09BA03 R
TOLIRASIM 20MG/10MG TBL NOB 90
0133885 58/ 856/15-C     C09BA03 B
TOLIRASIM 20MG/10MG TBL NOB 90
0245135 58/ 856/15-C tolirasim.pdf tolirasim.pdf C09BA03 R
TOLIRASIM 10MG/5MG TBL NOB 30
0133874 58/ 853/15-C     C09BA03 B
TOLIRASIM 10MG/5MG TBL NOB 60
0133875 58/ 853/15-C     C09BA03 B
TOLIRASIM 10MG/5MG TBL NOB 90
0133876 58/ 853/15-C     C09BA03 B
TOLIRASIM 10MG/10MG TBL NOB 30
0133877 58/ 854/15-C     C09BA03 B
TOLIRASIM 10MG/10MG TBL NOB 60
0133878 58/ 854/15-C     C09BA03 B
TOLIRASIM 10MG/10MG TBL NOB 90
0133879 58/ 854/15-C     C09BA03 B
TOLIRASIM 20MG/5MG TBL NOB 30
0133880 58/ 855/15-C     C09BA03 B
TOLIRASIM 20MG/5MG TBL NOB 60
0133881 58/ 855/15-C     C09BA03 B
TOLIRASIM 20MG/5MG TBL NOB 90
0133882 58/ 855/15-C     C09BA03 B
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 100X1 II
0210157 EU/1/13/821/031 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 100X1 II
0210158 EU/1/13/821/032 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 100X1 II
0210159 EU/1/13/821/033 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 90X1 II
0193879 EU/1/13/821/009 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 98X1 II
0193880 EU/1/13/821/010 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 14X1 I
0193881 EU/1/13/821/011 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 98X1 I
0193882 EU/1/13/821/012 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 14X1 II
0193883 EU/1/13/821/013 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 310 320 330 340 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09