Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6853
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRITAZIDE 5MG/25MG TBL NOB 56
0207138 58/ 254/00-C tritazide.pdf tritazide.pdf C09BA05 R
TRITAZIDE 5MG/25MG TBL NOB 98
0207140 58/ 254/00-C tritazide.pdf tritazide.pdf C09BA05 R
TRITAZIDE 5MG/25MG TBL NOB 99
0207141 58/ 254/00-C tritazide.pdf tritazide.pdf C09BA05 R
TRITAZIDE 5MG/25MG TBL NOB 100
0207142 58/ 254/00-C tritazide.pdf tritazide.pdf C09BA05 R
TRITAZIDE 5MG/25MG TBL NOB 300
0207143 58/ 254/00-C tritazide.pdf tritazide.pdf C09BA05 R
TRITAZIDE 5MG/25MG TBL NOB 320 H
0207144 58/ 254/00-C tritazide.pdf tritazide.pdf C09BA05 R
TRITAZIDE 5MG/25MG TBL NOB 50
0207137 58/ 254/00-C tritazide.pdf tritazide.pdf C09BA05 R
TWYNSTA 80MG/5MG TBL NOB 56
0167854 EU/1/10/648/018 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 40MG/10MG TBL NOB 56
0167847 EU/1/10/648/011 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 80MG/5MG TBL NOB 98
0167856 EU/1/10/648/020 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 80MG/5MG TBL NOB 360(4X90X1)
0167857 EU/1/10/648/021 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 80MG/10MG TBL NOB 14
0167858 EU/1/10/648/022 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 80MG/10MG TBL NOB 28
0167859 EU/1/10/648/023 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 80MG/10MG TBL NOB 30X1
0167860 EU/1/10/648/024 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 80MG/10MG TBL NOB 56
0167861 EU/1/10/648/025 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 80MG/10MG TBL NOB 90X1
0167862 EU/1/10/648/026 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 80MG/10MG TBL NOB 98
0167863 EU/1/10/648/027 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 80MG/10MG TBL NOB 360(4X90X1)
0167864 EU/1/10/648/028 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 40MG/10MG TBL NOB 30X1
0167846 EU/1/10/648/010 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R
TWYNSTA 40MG/10MG TBL NOB 28
0167845 EU/1/10/648/009 twynsta.pdf twynsta.pdf C09DB04 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 310 320 330 340 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09