Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7186
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 30
0206485 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 56
0206486 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 60
0206487 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 84
0206488 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 2MG/5MG/0,625MG TBL NOB 90
0206489 58/ 346/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 10
0206490 58/ 347/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 14
0206491 58/ 347/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 20
0206492 58/ 347/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 28
0206493 58/ 347/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 30
0206494 58/ 347/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 56
0206495 58/ 347/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 60
0206496 58/ 347/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 84
0206497 58/ 347/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/5MG/1,25MG TBL NOB 90
0206498 58/ 347/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 10
0206499 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 14
0206500 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 20
0206501 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 28
0206502 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 30
0206503 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R
TONANDA 4MG/10MG/1,25MG TBL NOB 56
0206504 58/ 348/14-C tonanda.pdf tonanda.pdf C09BX01 R

‹‹ ‹ 100 200 240 250 260 270 280 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 310 320 330 340 350 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09