Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7186
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TOLIRASIM 20MG/5MG TBL NOB 60
0133881 58/ 855/15-C     C09BA03 B
TOLIRASIM 20MG/5MG TBL NOB 90
0133882 58/ 855/15-C     C09BA03 B
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 100X1 II
0210157 EU/1/13/821/031 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 100X1 II
0210158 EU/1/13/821/032 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 100X1 II
0210159 EU/1/13/821/033 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 60X1 II
0193877 EU/1/13/821/007 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 84X1 II
0193878 EU/1/13/821/008 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 90X1 II
0193879 EU/1/13/821/009 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 98X1 II
0193880 EU/1/13/821/010 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 14X1 I
0193881 EU/1/13/821/011 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 98X1 I
0193882 EU/1/13/821/012 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 14X1 II
0193883 EU/1/13/821/013 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 28X1 II
0193884 EU/1/13/821/014 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 30X1 II
0193885 EU/1/13/821/015 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 56X1 II
0193886 EU/1/13/821/016 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 60X1 II
0193887 EU/1/13/821/017 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 84X1 II
0193888 EU/1/13/821/018 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 90X1 II
0193889 EU/1/13/821/019 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/12,5MG TBL NOB 98X1 II
0193890 EU/1/13/821/020 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 14X1 I
0193891 EU/1/13/821/021 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R

‹‹ ‹ 100 200 240 250 260 270 280 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 300 310 320 330 340 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09