Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7112
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 98X1 II
0193880 EU/1/13/821/010 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 98
0167678 EU/1/10/632/021 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 100
0210156 EU/1/10/632/024 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 14
0167658 EU/1/10/632/001 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 28
0167659 EU/1/10/632/002 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 30
0167660 EU/1/10/632/003 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 56
0167661 EU/1/10/632/004 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 84
0167662 EU/1/10/632/005 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 90
0167663 EU/1/10/632/006 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 98
0167664 EU/1/10/632/007 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 14
0167665 EU/1/10/632/008 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 28
0167666 EU/1/10/632/009 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 30
0167667 EU/1/10/632/010 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 56
0167668 EU/1/10/632/011 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 84
0167669 EU/1/10/632/012 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 90
0167670 EU/1/10/632/013 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 98
0167671 EU/1/10/632/014 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 14
0167672 EU/1/10/632/015 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 28
0167673 EU/1/10/632/016 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 30
0167674 EU/1/10/632/017 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R

‹‹ ‹ 100 200 240 250 260 270 280 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 300 310 320 330 340 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09