Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID ZENTIVA 80MG/25MG TBL NOB 100
0203561 58/ 299/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID ZENTIVA 40MG/12,5MG TBL NOB 84
0189702 58/ 297/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID ZENTIVA 40MG/12,5MG TBL NOB 90
0189703 58/ 297/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID ZENTIVA 40MG/12,5MG TBL NOB 98
0189704 58/ 297/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TENLORIS 50MG/5MG TBL FLM 30
0206627 58/ 344/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/5MG TBL FLM 56
0206628 58/ 344/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/5MG TBL FLM 60
0206629 58/ 344/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/5MG TBL FLM 84
0206630 58/ 344/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/5MG TBL FLM 90
0206631 58/ 344/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/5MG TBL FLM 100
0206632 58/ 344/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/10MG TBL FLM 10
0206633 58/ 345/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/10MG TBL FLM 28
0206634 58/ 345/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/10MG TBL FLM 30
0206635 58/ 345/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/10MG TBL FLM 56
0206636 58/ 345/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/10MG TBL FLM 60
0206637 58/ 345/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/10MG TBL FLM 84
0206638 58/ 345/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/10MG TBL FLM 90
0206639 58/ 345/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 50MG/10MG TBL FLM 100
0206640 58/ 345/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 100MG/5MG TBL FLM 10
0206641 58/ 346/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R
TENLORIS 100MG/5MG TBL FLM 28
0206642 58/ 346/16-C tenloris.pdf tenloris.pdf C09DB06 R

‹‹ ‹ 100 200 240 250 260 270 280 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 300 310 320 330 340 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09