Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6853
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRITACE 2,5MG TBL NOB 99
0191017 58/ 125/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 2,5MG TBL NOB 300
0191018 58/ 125/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 2,5MG TBL NOB 500
0191019 58/ 125/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 2,5MG TBL NOB 500
0191020 58/ 125/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 10
0191021 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 14
0191022 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 15
0191023 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 18
0191024 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 21
0191025 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 28
0191026 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 45
0191027 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 56
0191028 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 90
0191029 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 98
0191030 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 99
0191031 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 300
0191032 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 500
0191033 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 5MG TBL NOB 500
0191034 58/ 126/98-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 7
0191035 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R
TRITACE 10MG TBL NOB 10
0191036 58/ 092/03-C tritace.pdf tritace.pdf C09AA05 R

‹‹ ‹ 100 200 240 250 260 270 280 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 300 310 320 330 340 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09