Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7186
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TEVETEN 600 MG 600MG TBL FLM 14
0215563 58/ 022/01-C     C09CA02 B
TEVETEN 600MG TBL FLM 14 I
0207857 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600 MG 600MG TBL FLM 56
0215565 58/ 022/01-C     C09CA02 B
TEVETEN 600 MG 600MG TBL FLM 28
0215564 58/ 022/01-C     C09CA02 B
TEVETEN 600MG TBL FLM 28 I
0207858 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEZEFORT 40MG/10MG TBL NOB 30
0206200 58/ 409/15-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 40MG/10MG TBL NOB 56
0206201 58/ 409/15-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 40MG/5MG TBL NOB 98
0173566 58/ 809/16-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 40MG/5MG TBL NOB 90
0173565 58/ 809/16-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 40MG/5MG TBL NOB 56
0173564 58/ 809/16-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 40MG/5MG TBL NOB 30
0173563 58/ 809/16-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 40MG/5MG TBL NOB 28
0173562 58/ 809/16-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 40MG/5MG TBL NOB 14
0173561 58/ 809/16-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 40MG/10MG TBL NOB 28
0206199 58/ 409/15-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 40MG/10MG TBL NOB 14
0206198 58/ 409/15-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 80MG/10MG TBL NOB 98
0206215 58/ 411/15-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 80MG/10MG TBL NOB 90
0206214 58/ 411/15-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 80MG/10MG TBL NOB 56
0206213 58/ 411/15-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 80MG/10MG TBL NOB 30
0206212 58/ 411/15-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R
TEZEFORT 80MG/10MG TBL NOB 28
0206211 58/ 411/15-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R

‹‹ ‹ 100 200 240 250 260 270 280 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 300 310 320 330 340 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09