Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6853
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 100X1 II
0210159 EU/1/13/821/033 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 14X1 I
0193871 EU/1/13/821/001 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 80MG/25MG TBL NOB 98X1 II
0193900 EU/1/13/821/030 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 14X1 II
0193873 EU/1/13/821/003 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 28X1 II
0193874 EU/1/13/821/004 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 30X1 II
0193875 EU/1/13/821/005 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLUCOMBI 40MG/12,5MG TBL NOB 56X1 II
0193876 EU/1/13/821/006 tolucombi.pdf tolucombi.pdf C09DA07 R
TOLURA 40MG TBL NOB 28
0167666 EU/1/10/632/009 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 100
0210154 EU/1/10/632/022 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 98
0167664 EU/1/10/632/007 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 90
0167663 EU/1/10/632/006 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 84
0167662 EU/1/10/632/005 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 56
0167661 EU/1/10/632/004 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 30
0167660 EU/1/10/632/003 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 28
0167659 EU/1/10/632/002 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 20MG TBL NOB 14
0167658 EU/1/10/632/001 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 98
0167678 EU/1/10/632/021 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 90
0167677 EU/1/10/632/020 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 84
0167676 EU/1/10/632/019 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R
TOLURA 80MG TBL NOB 56
0167675 EU/1/10/632/018 tolura.pdf tolura.pdf C09CA07 R

‹‹ ‹ 100 200 230 240 250 260 270 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 290 300 310 320 330 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09