Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7112
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/12,5MG TBL NOB 28X1
0219647 58/ 454/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/12,5MG TBL NOB 30X1
0219648 58/ 454/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/12,5MG TBL NOB 90X1
0219649 58/ 454/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 10
0219589 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 14
0219590 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 28
0219591 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 30
0219592 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 50
0219593 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 56
0219594 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 84
0219595 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 90
0219596 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 98
0219597 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 100
0219598 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 112
0219599 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 126
0219600 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 40MG/12,5MG TBL NOB 7
0242534 58/ 453/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/12,5MG TBL NOB 7
0242535 58/ 454/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 140
0219601 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 154
0219602 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 168
0219603 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R

‹‹ ‹ 100 200 230 240 250 260 270 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 290 300 310 320 330 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09