Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7157
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TELMISARTAN TEVA 40MG TBL NOB 84X1 I
0167401 EU/1/09/610/017 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 40MG TBL NOB 90X1 I
0167402 EU/1/09/610/018 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 40MG TBL NOB 98X1 I
0167403 EU/1/09/610/019 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 40MG TBL NOB 100X1 I
0167404 EU/1/09/610/020 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 80MG TBL NOB 14X1 I
0167405 EU/1/09/610/021 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 80MG TBL NOB 28X1 I
0167406 EU/1/09/610/022 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 80MG TBL NOB 30X1 I
0167407 EU/1/09/610/023 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 80MG TBL NOB 40X1 I
0167408 EU/1/09/610/024 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 80MG TBL NOB 56X1 I
0167409 EU/1/09/610/025 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 80MG TBL NOB 60X1 I
0167410 EU/1/09/610/026 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 80MG TBL NOB 84X1 I
0167411 EU/1/09/610/027 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 80MG TBL NOB 90X1 I
0167412 EU/1/09/610/028 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 80MG TBL NOB 98X1 I
0167413 EU/1/09/610/029 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 80MG TBL NOB 100X1 I
0167414 EU/1/09/610/030 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 20MG TBL NOB 14X1 I
0167385 EU/1/09/610/001 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 20MG TBL NOB 28X1 I
0167386 EU/1/09/610/002 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 20MG TBL NOB 30X1 I
0167387 EU/1/09/610/003 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA 20MG TBL NOB 40X1 I
0167388 EU/1/09/610/004 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 80MG TBL NOB 56X1 II
0168576 EU/1/11/719/055 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN TEVA PHARMA 80MG TBL NOB 60X1 II
0168577 EU/1/11/719/056 telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R

‹‹ ‹ 100 200 220 230 240 250 260 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 280 290 300 310 320 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09