Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6775
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TENSIOMIN 50MG TBL NOB 200
0047284 58/ 097/92-C/C tensiomin.pdf tensiomin.pdf C09AA01 R
TENSIOMIN 25MG TBL NOB 200
0047283 58/ 097/92-B/C tensiomin.pdf tensiomin.pdf C09AA01 R
TENSIOMIN 50MG TBL NOB 90
0049563 58/ 097/92-C/C tensiomin.pdf tensiomin.pdf C09AA01 R
TENSIOMIN 12,5MG TBL NOB 90
0049564 58/ 097/92-A/C tensiomin.pdf tensiomin.pdf C09AA01 R
TENSIOMIN 25MG TBL NOB 90
0049562 58/ 097/92-B/C tensiomin.pdf tensiomin.pdf C09AA01 R
TENSIOMIN 50MG TBL NOB 20
0031216 58/ 097/92-C/C tensiomin.pdf tensiomin.pdf C09AA01 R
TENSIOMIN 12,5MG TBL NOB 30
0031385 58/ 097/92-A/C tensiomin.pdf tensiomin.pdf C09AA01 R
TENSIOMIN 12,5MG TBL NOB 200
0047282 58/ 097/92-A/C tensiomin.pdf tensiomin.pdf C09AA01 R
TENSIOMIN 50MG TBL NOB 30
0107856 58/ 097/92-C/C tensiomin.pdf tensiomin.pdf C09AA01 R
TENSIOMIN 25MG TBL NOB 30
0031215 58/ 097/92-B/C tensiomin.pdf tensiomin.pdf C09AA01 R
TEVETEN 600MG TBL FLM 56 II
0207863 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600MG TBL FLM 28 II
0207862 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600MG TBL FLM 14 II
0207861 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600MG TBL FLM 56 I
0207859 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600 MG 600MG TBL FLM 14
0215563 58/ 022/01-C     C09CA02 B
TEVETEN 600MG TBL FLM 14 I
0207857 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEVETEN 600 MG 600MG TBL FLM 56
0215565 58/ 022/01-C     C09CA02 B
TEVETEN 600 MG 600MG TBL FLM 28
0215564 58/ 022/01-C     C09CA02 B
TEVETEN 600MG TBL FLM 28 I
0207858 58/ 022/01-C teveten.pdf teveten.pdf C09CA02 R
TEZEFORT 80MG/10MG TBL NOB 14
0206210 58/ 411/15-C tezefort.pdf tezefort.pdf C09DB04 R

‹‹ ‹ 100 200 220 230 240 250 260 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 280 290 300 310 320 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. říjen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09