Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7126
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TANATRIL 20 MG 20MG TBL NOB 50 II
0215584 58/ 088/03-C     C09AA16 B
TANATRIL 20 MG 20MG TBL NOB 56 II
0215585 58/ 088/03-C     C09AA16 B
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 98
0185638 58/ 160/06-C     C09BB10 B
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 56
0185637 58/ 160/06-C     C09BB10 B
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 14
0185635 58/ 160/06-C     C09BB10 B
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 28
0185636 58/ 160/06-C     C09BB10 B
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 98
0234220 58/ 160/06-C tarka1802m.pdf tarka1802m.pdf C09BB10 R
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 56
0234219 58/ 160/06-C tarka1802m.pdf tarka1802m.pdf C09BB10 R
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 28
0234218 58/ 160/06-C tarka1802m.pdf tarka1802m.pdf C09BB10 R
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 14
0234217 58/ 160/06-C tarka1802m.pdf tarka1802m.pdf C09BB10 R
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 98
0234221 58/ 161/06-C tarka2404m.pdf tarka2404m.pdf C09BB10 R
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 56
0234222 58/ 161/06-C tarka2404m.pdf tarka2404m.pdf C09BB10 R
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 28
0234223 58/ 161/06-C tarka2404m.pdf tarka2404m.pdf C09BB10 R
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 98
0185639 58/ 161/06-C     C09BB10 B
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 56
0185640 58/ 161/06-C     C09BB10 B
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 28
0185641 58/ 161/06-C     C09BB10 B
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 14
0234224 58/ 161/06-C tarka2404m.pdf tarka2404m.pdf C09BB10 R
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 14
0185642 58/ 161/06-C     C09BB10 B
TELASSMO 80MG/5MG TBL NOB 28
0133989 58/ 880/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 80MG/5MG TBL NOB 30
0133990 58/ 880/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R

‹‹ ‹ 100 200 210 220 230 240 250 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 270 280 290 300 310 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10