Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7277
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SARTEN PLUS H 20MG/12,5MG TBL FLM 98
0040864 58/ 458/05-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 20MG/12,5MG TBL FLM 10X28
0040869 58/ 458/05-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 20MG/12,5MG TBL FLM 10X1
0040870 58/ 458/05-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 20MG/12,5MG TBL FLM 50X1
0040871 58/ 458/05-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 20MG/12,5MG TBL FLM 500X1
0040873 58/ 458/05-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 20MG/25MG TBL FLM 84
0044660 58/ 459/05-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 20MG/25MG TBL FLM 90
0044661 58/ 459/05-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 20MG/25MG TBL FLM 30
0044662 58/ 459/05-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 20MG/12,5MG TBL FLM 30
0044752 58/ 458/05-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/12,5MG TBL FLM 14
0147174 58/ 883/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/12,5MG TBL FLM 28
0147175 58/ 883/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/12,5MG TBL FLM 56
0147176 58/ 883/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/12,5MG TBL FLM 98
0147177 58/ 883/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/12,5MG TBL FLM 10X28
0147178 58/ 883/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/12,5MG TBL FLM 10X1
0147179 58/ 883/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/12,5MG TBL FLM 50X1
0147180 58/ 883/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/12,5MG TBL FLM 500X1
0147181 58/ 883/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/25MG TBL FLM 14
0147182 58/ 884/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/25MG TBL FLM 28
0147183 58/ 884/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R
SARTEN PLUS H 40MG/25MG TBL FLM 56
0147184 58/ 884/10-C sartenplus.pdf sartenplus.pdf C09DA08 R

‹‹ ‹ 100 200 210 220 230 240 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 260 270 280 290 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09