Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6853
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TARKA 240MG/4MG TBL RET 28
0234223 58/ 161/06-C tarka.pdf tarka.pdf C09BB10 R
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 14
0185635 58/ 160/06-C     C09BB10 B
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 56
0185637 58/ 160/06-C     C09BB10 B
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 28
0185636 58/ 160/06-C     C09BB10 B
TARKA 180/2 MG TBL. 180MG/2MG TBL RET 98
0185638 58/ 160/06-C     C09BB10 B
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 28
0185641 58/ 161/06-C     C09BB10 B
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 14
0185642 58/ 161/06-C     C09BB10 B
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 98
0185639 58/ 161/06-C     C09BB10 B
TARKA 240/4 MG TBL. 240MG/4MG TBL RET 56
0185640 58/ 161/06-C     C09BB10 B
TELASSMO 80MG/10MG TBL NOB 60
0134000 58/ 881/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 80MG/10MG TBL NOB 56
0133999 58/ 881/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 80MG/10MG TBL NOB 90
0134541 58/ 881/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 80MG/10MG TBL NOB 98
0134542 58/ 881/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 40MG/5MG TBL NOB 14
0133972 58/ 878/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 40MG/5MG TBL NOB 28
0133973 58/ 878/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 40MG/5MG TBL NOB 30
0133974 58/ 878/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 40MG/5MG TBL NOB 56
0133975 58/ 878/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 40MG/5MG TBL NOB 60
0133976 58/ 878/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 40MG/5MG TBL NOB 84
0133977 58/ 878/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R
TELASSMO 40MG/5MG TBL NOB 90
0133978 58/ 878/15-C telassmo.pdf telassmo.pdf C09DB04 R

‹‹ ‹ 100 200 210 220 230 240 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 260 270 280 290 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09