Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7104
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 30 II
0191679 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 50X1 II
0191680 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 56 II
0191681 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 100MG/25MG TBL FLM 60 II
0191682 58/ 208/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SARTEN 20MG TBL FLM 30
0101131 58/ 075/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 20MG TBL FLM 84
0101132 58/ 075/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 20MG TBL FLM 90
0101133 58/ 075/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 40MG TBL FLM 30
0101137 58/ 076/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 40MG TBL FLM 84
0101138 58/ 076/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 10MG TBL FLM 14
0018119 58/ 074/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 10MG TBL FLM 28
0018120 58/ 074/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 10MG TBL FLM 56
0018121 58/ 074/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 10MG TBL FLM 98
0018122 58/ 074/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 10MG TBL FLM 10X28
0018123 58/ 074/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 10MG TBL FLM 10X1
0018124 58/ 074/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 10MG TBL FLM 50X1
0018125 58/ 074/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 10MG TBL FLM 500X1
0018126 58/ 074/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 20MG TBL FLM 14
0018127 58/ 075/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 20MG TBL FLM 28
0018128 58/ 075/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 20MG TBL FLM 56
0018129 58/ 075/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R

‹‹ ‹ 100 190 200 210 220 230 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 250 260 270 280 290 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10