Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6775
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RAMIL 5MG TBL NOB 30
0013475 58/ 259/03-C ramil.pdf ramil.pdf C09AA05 R
RAMIL 5MG TBL NOB 90
0013476 58/ 259/03-C ramil.pdf ramil.pdf C09AA05 R
RAMIL 10MG TBL NOB 30
0013477 58/ 260/03-C ramil.pdf ramil.pdf C09AA05 R
RAMIL 10MG TBL NOB 30
0084928 58/ 260/03-C ramil.pdf ramil.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 30
0224740 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 50
0224741 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 98
0224742 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 100
0224743 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 10MG TBL NOB 90
0224744 58/ 285/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 10
0224745 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 14
0224746 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 20
0224747 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 28
0224748 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 30
0224749 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 42
0224750 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 50
0224751 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 98
0224752 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 100
0224753 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 2,5MG TBL NOB 90
0224754 58/ 283/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R
RAMIPRIL ACTAVIS 5MG TBL NOB 10
0224755 58/ 284/05-C ramiprilac.pdf ramiprilac.pdf C09AA05 R

‹‹ ‹ 100 150 160 170 180 190 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 220 230 240 250 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. říjen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09