Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 34
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ISOCOR 2,5 MG/ML 2,5MG/ML INJ/INF SOL 10X2ML
0231686 isocor.pdf isocor.pdf C08DA01 F
ISOPTIN 40 MG 40MG TBL FLM 50
0233480 13/ 629/70-A/C isoptin.pdf isoptin.pdf C08DA01 R
ISOPTIN 40 MG 40MG TBL FLM 100
0233481 13/ 629/70-A/C isoptin.pdf isoptin.pdf C08DA01 R
ISOPTIN 80 MG 80MG TBL FLM 100
0215971 13/ 629/70-B/C     C08DA01 B
ISOPTIN 80 MG 80MG TBL FLM 50
0215970 13/ 629/70-B/C     C08DA01 B
ISOPTIN 80 MG 80MG TBL FLM 20
0233483 13/ 629/70-B/C isoptin.pdf isoptin.pdf C08DA01 R
ISOPTIN 40 MG 40MG TBL FLM 20
0215968 13/ 629/70-A/C     C08DA01 B
ISOPTIN 40 MG 40MG TBL FLM 100
0215967 13/ 629/70-A/C     C08DA01 B
ISOPTIN 40 MG 40MG TBL FLM 50
0215966 13/ 629/70-A/C     C08DA01 B
ISOPTIN 40 MG 40MG TBL FLM 20
0233482 13/ 629/70-A/C isoptin.pdf isoptin.pdf C08DA01 R
ISOPTIN 80 MG 80MG TBL FLM 50
0233484 13/ 629/70-B/C isoptin.pdf isoptin.pdf C08DA01 R
ISOPTIN 80 MG 80MG TBL FLM 100
0233485 13/ 629/70-B/C isoptin.pdf isoptin.pdf C08DA01 R
ISOPTIN 80 MG 80MG TBL FLM 20
0215969 13/ 629/70-B/C     C08DA01 B
ISOPTIN SR 240 MG 240MG TBL PRO 100
0233479 58/ 157/87-C isoptinsr.pdf isoptinsr.pdf C08DA01 R
ISOPTIN SR 240 MG 240MG TBL PRO 100
0215965 58/ 157/87-C     C08DA01 B
ISOPTIN SR 240 MG 240MG TBL PRO 30
0215964 58/ 157/87-C     C08DA01 B
ISOPTIN SR 240 MG 240MG TBL PRO 30
0233478 58/ 157/87-C isoptinsr.pdf isoptinsr.pdf C08DA01 R
LEKOPTIN 40 MG 40MG TBL OBD 50
0096074 13/ 239/73-C lekoptin.pdf lekoptin.pdf C08DA01 R
LEKOPTIN 80 MG 80MG TBL OBD 50
0097570 13/ 715/92-A/C lekoptin.pdf lekoptin.pdf C08DA01 R
LEKOPTIN 120 MG 120MG TBL OBD 20
0068963 13/ 715/92-B/C lekoptin.pdf lekoptin.pdf C08DA01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09