Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 58
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 30 I
0094169 83/ 115/92-B/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 100 I
0083595 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 30 I
0094167 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 100 I
0094168 83/ 115/92-B/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 100 I
0237531 83/ 115/92-B/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 30 I
0237532 83/ 115/92-B/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 100 I
0237533 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 14 KAL
0237534 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 20
0237535 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 28 KAL
0237536 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 30
0237537 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 50X1
0237538 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 90
0237539 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 98 KAL
0237540 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 100
0237541 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 100 II
0237542 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 500 II
0237543 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 30 I
0237544 83/ 115/92-C/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 14 KAL
0237522 83/ 115/92-B/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 20
0237523 83/ 115/92-B/C plendiler.pdf plendiler.pdf C08CA02 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09