Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 94
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 10
0231575 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 7
0231574 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 100
0207999 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 90
0207998 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 84
0207997 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 60
0207996 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 56
0207995 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 30
0207994 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 28
0207993 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 10
0207992 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 7
0207991 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 98
0231573 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 50
0207989 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 98
0207990 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09