Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 116
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 56
0184293 41/ 977/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 56
0184289 41/ 976/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 30
0184288 41/ 976/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 28
0184287 41/ 976/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 90
0184286 41/ 975/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 56
0184285 41/ 975/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 30
0184284 41/ 975/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 28
0184283 41/ 975/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 90
0184294 41/ 977/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 90
0184290 41/ 976/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 30
0184292 41/ 977/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 28
0184291 41/ 977/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 90
0231592 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 100
0231593 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 50
0231561 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 98
0231562 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 7
0231563 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 10
0231564 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 28
0231565 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 30
0231566 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09