Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 94
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/5 MG 10MG/5MG TBL NOB 98
0206966 41/ 264/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 5 MG/10 MG 5MG/10MG TBL NOB 50
0206977 41/ 263/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 5 MG/10 MG 5MG/10MG TBL NOB 98
0206978 41/ 263/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/10 MG 10MG/10MG TBL NOB 50
0206605 41/ 265/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/10 MG 10MG/10MG TBL NOB 98
0206663 41/ 265/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 5 MG/10 MG 5MG/10MG TBL NOB 7
0206890 41/ 263/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 5 MG/10 MG 5MG/10MG TBL NOB 10
0206891 41/ 263/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 5 MG/10 MG 5MG/10MG TBL NOB 28
0206892 41/ 263/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 5 MG/10 MG 5MG/10MG TBL NOB 60
0206895 41/ 263/16-C     C07FB07 B
CONCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 28
0184291 41/ 977/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 30
0184284 41/ 975/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 56
0184285 41/ 975/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 90
0184286 41/ 975/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 28
0184283 41/ 975/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 90
0184294 41/ 977/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 56
0184293 41/ 977/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 90
0184290 41/ 976/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 56
0184289 41/ 976/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 30
0184288 41/ 976/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R
CONCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 30
0184292 41/ 977/10-C concorcomb.pdf concorcomb.pdf C07FB07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09