Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 188
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BETAPRES 5MG/75MG CPS DUR 7
0199706 41/ 984/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 10MG/75MG CPS DUR 30
0156164 41/ 985/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 5MG/75MG CPS DUR 20
0199708 41/ 984/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 5MG/75MG CPS DUR 50
0199709 41/ 984/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 5MG/75MG CPS DUR 56
0199710 41/ 984/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 5MG/75MG CPS DUR 84
0199711 41/ 984/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 5MG/75MG CPS DUR 98
0199712 41/ 984/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 5MG/75MG CPS DUR 100
0199713 41/ 984/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 10MG/75MG CPS DUR 7
0199714 41/ 985/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 10MG/75MG CPS DUR 10
0199715 41/ 985/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 10MG/75MG CPS DUR 20
0199716 41/ 985/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 10MG/75MG CPS DUR 50
0199717 41/ 985/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 10MG/75MG CPS DUR 100
0199718 41/ 985/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 10MG/75MG CPS DUR 56
0199719 41/ 985/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 10MG/75MG CPS DUR 84
0199720 41/ 985/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 10MG/75MG CPS DUR 98
0199721 41/ 985/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 5MG/75MG CPS DUR 14
0156151 41/ 984/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 5MG/75MG CPS DUR 28
0156152 41/ 984/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 5MG/75MG CPS DUR 30
0156153 41/ 984/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R
BETAPRES 10MG/75MG CPS DUR 14
0156162 41/ 985/10-C betapres.pdf betapres.pdf C07FX04 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 16. duben 2019 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. březen 2019 v 00:08