Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 29
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
COMBISO 5MG/6,25MG TBL NOB 500
0153455 58/ 245/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 2,5MG/6,25MG TBL NOB 500
0153451 58/ 244/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 10MG/6,25MG TBL NOB 500
0153459 58/ 246/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 10MG/6,25MG TBL NOB 100
0153458 58/ 246/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 10MG/6,25MG TBL NOB 60
0153457 58/ 246/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 10MG/6,25MG TBL NOB 30
0153456 58/ 246/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 5MG/6,25MG TBL NOB 30
0153452 58/ 245/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 5MG/6,25MG TBL NOB 100
0153454 58/ 245/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 5MG/6,25MG TBL NOB 60
0153453 58/ 245/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 2,5MG/6,25MG TBL NOB 30
0153448 58/ 244/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 2,5MG/6,25MG TBL NOB 60
0153449 58/ 244/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
COMBISO 2,5MG/6,25MG TBL NOB 100
0153450 58/ 244/11-C combiso.pdf combiso.pdf C07BB07 R
LODOZ 2,5 MG/6,25 MG 2,5MG/6,25MG TBL FLM 30
0013601 58/ 357/03-C lodoz.pdf lodoz.pdf C07BB07 R
LODOZ 5 MG/6,25 MG 5MG/6,25MG TBL FLM 30
0013603 58/ 358/03-C lodoz.pdf lodoz.pdf C07BB07 R
LODOZ 10 MG/6,25 MG 10MG/6,25MG TBL FLM 30
0013605 58/ 359/03-C lodoz.pdf lodoz.pdf C07BB07 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 30
0150206 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/25MG TBL FLM 90
0150205 58/ 307/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/25MG TBL FLM 56
0150204 58/ 307/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 56
0150207 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 90
0150208 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 16. duben 2019 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. březen 2019 v 00:08