Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1079
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BIGITAL 5MG/10MG TBL NOB 30
0197060 41/ 344/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BIGITAL 5MG/10MG TBL NOB 56
0197061 41/ 344/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BIGITAL 5MG/10MG TBL NOB 90
0197062 41/ 344/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BIGITAL 10MG/5MG TBL NOB 28
0197063 41/ 343/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BIGITAL 10MG/5MG TBL NOB 30
0197064 41/ 343/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BIGITAL 10MG/5MG TBL NOB 56
0197065 41/ 343/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BIGITAL 10MG/5MG TBL NOB 90
0197066 41/ 343/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BIGITAL 10MG/10MG TBL NOB 28
0197067 41/ 345/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BIGITAL 10MG/10MG TBL NOB 30
0197068 41/ 345/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BIGITAL 10MG/10MG TBL NOB 56
0197069 41/ 345/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BIGITAL 5MG/5MG TBL NOB 30
0197056 41/ 342/14-C bigital.pdf bigital.pdf C07FB07 R
BISO 10MG TBL NOB 100
0212662 41/ 473/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 10MG TBL NOB 500
0212663 41/ 473/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 2,5MG TBL NOB 30
0212652 41/ 471/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 2,5MG TBL NOB 60
0212653 41/ 471/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 2,5MG TBL NOB 100
0212654 41/ 471/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 2,5MG TBL NOB 500
0212655 41/ 471/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 5MG TBL NOB 30
0212656 41/ 472/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 5MG TBL NOB 60
0212657 41/ 472/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 5MG TBL NOB 100
0212658 41/ 472/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09