Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1230
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOBYCOR 10MG TBL FLM 84
0196010 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 90
0196011 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 20
0195984 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 98
0231584 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 7
0231585 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 10
0231586 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 28
0231587 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 30
0231588 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 56
0231589 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 60
0231590 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 84
0231591 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 90
0231592 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 100
0231593 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 50
0207989 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 98
0207990 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 7
0207991 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 10
0207992 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 28
0207993 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 30
0207994 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/10MG TBL NOB 56
0207995 41/ 265/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09