Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1166
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOBYCOR 5MG TBL FLM 56
0195998 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 50
0195997 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 30
0195996 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 28
0195995 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 20
0195994 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 10
0195993 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 100
0195992 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 90
0195991 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 84
0195990 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 60
0195989 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 56
0195988 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 50
0195987 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 30
0195986 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 28
0195985 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 20
0195984 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 10
0195983 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 84
0196010 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 84
0231580 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 90
0231581 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 60
0231579 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09