Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1230
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OCAROX 6,25MG TBL FLM 100
0203537 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 120
0203538 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 150
0203539 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 200
0203540 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 250
0203541 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 300
0203542 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 400
0203543 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 500
0203544 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 1000
0203545 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 30
0203546 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 50
0203547 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 60
0203548 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 100
0203549 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 250
0203550 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 500
0203551 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 1000
0203552 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 400
0203463 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 500
0203464 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 1000
0203465 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 30
0203466 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09