Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1188
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OCAROX 25MG TBL FLM 5
0203508 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 150
0203509 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 200
0203510 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 250
0203511 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 300
0203512 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 400
0203513 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 500
0203514 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 1000
0203515 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 30
0203516 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 50
0203517 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 60
0203518 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 100
0203519 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 250
0203520 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 500
0203521 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 1000
0203522 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 5
0203523 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 7
0203524 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 10
0203525 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 14
0203526 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 15
0203527 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09