Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1222
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OCAROX 12,5MG TBL FLM 60
0203468 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 100
0203469 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 250
0203541 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 300
0203542 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 400
0203543 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 500
0203544 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 1000
0203545 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 30
0203546 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 50
0203547 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 60
0203548 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 100
0203549 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 250
0203550 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 500
0203551 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 6,25MG TBL FLM 1000
0203552 77/ 366/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 250
0203470 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 500
0203471 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 1000
0203472 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 5
0203473 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 7
0203474 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 12,5MG TBL FLM 10
0203475 77/ 367/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09