Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 50
0232521 58/ 777/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 30
0203967 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 50
0203968 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 60
0203969 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 98
0203970 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 100
0203971 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 30
0203972 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 60
0203973 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 100
0203974 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 250
0203975 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 500
0203976 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 10
0203977 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 14
0203978 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 20
0203979 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 28
0203980 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 30
0203981 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 50
0203982 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 60
0203983 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 98
0203984 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 100
0203985 58/ 828/09-C     C07AB02 B

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09