Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1166
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 98
0203984 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 90
0208271 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 90
0208272 58/ 829/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 90
0208273 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 100
0203985 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 30
0203986 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 60
0203987 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 100
0203988 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 250
0203989 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 500
0203990 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 10
0203991 58/ 829/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 14
0203992 58/ 829/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 20
0203993 58/ 829/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 28
0203994 58/ 829/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 30
0203995 58/ 829/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 50
0203996 58/ 829/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 60
0203997 58/ 829/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 98
0203998 58/ 829/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 100
0203999 58/ 829/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 200 MG 200MG TBL PRO 30
0204000 58/ 829/09-C     C07AB02 B

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09