Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 100
0233584 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 10
0233585 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 28
0233586 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 30
0233587 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 50
0233588 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 56
0233589 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 84
0233590 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 98
0233591 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 100
0233592 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 500
0233593 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 1000
0233594 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 10
0233595 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 90
0233596 77/ 915/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 10
0233597 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 20
0233598 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 28
0233599 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 30
0233600 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 50
0233601 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 56
0233602 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 84
0233603 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09