Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1178
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 30
0243729 77/ 734/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 56
0243730 77/ 734/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 60
0243731 77/ 734/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 100
0243732 77/ 734/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 14
0243733 77/ 732/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 20
0243734 77/ 732/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 28
0243735 77/ 732/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 30
0243736 77/ 732/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 56
0243737 77/ 732/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 60
0243738 77/ 732/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 100
0243739 77/ 732/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 14
0243740 77/ 733/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 20
0243741 77/ 733/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 28
0243742 77/ 733/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 30
0243743 77/ 733/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 56
0243744 77/ 733/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 60
0243745 77/ 733/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 100
0243746 77/ 733/15-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 14
0226533 77/ 734/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 20
0226534 77/ 734/15-C     C07AB07 B

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červen 2020 v 14:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11