Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1230
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TENORMIN 50 50MG TBL FLM 28
0237474 58/ 214/90-A/C tenormin50.pdf tenormin50.pdf C07AB03 R
TRANDATE 5MG/ML INJ SOL 5X20ML
0104952 trandate.pdf trandate.pdf C07AG01 F
TYREZ 2,5MG TBL FLM 30(3X10X1)
0183837 41/ 353/12-C tyrez.pdf tyrez.pdf C07AB07 R
TYREZ 5MG TBL FLM 30(3X10X1)
0183838 41/ 354/12-C tyrez.pdf tyrez.pdf C07AB07 R
TYREZ 10MG TBL FLM 30(3X10X1)
0183839 41/ 355/12-C tyrez.pdf tyrez.pdf C07AB07 R
VASOCARDIN 100 100MG TBL NOB 50
0214626 77/ 025/90-S/C vasocardin.pdf vasocardin.pdf C07AB02 R
VASOCARDIN 100 100MG TBL NOB 50
0214627 77/ 025/90-S/C vasocardin.pdf vasocardin.pdf C07AB02 R
VASOCARDIN 50 50MG TBL NOB 50
0132638 77/ 207/99-C/PI/001/13 vasocardin.pdf vasocardin.pdf C07AB02 R
VASOCARDIN 50 50MG TBL NOB 50
0132559 77/ 207/99-C/PI/001/12 vasocardin.pdf vasocardin.pdf C07AB02 R
VASOCARDIN 50 50MG TBL NOB 50
0214628 77/ 207/99-C vasocardin.pdf vasocardin.pdf C07AB02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 57 58 59 60 61 62

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09