Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VASOCARDIN 50 50MG TBL NOB 50
0214628 77/ 207/99-C vasocardin.pdf vasocardin.pdf C07AB02 R
VASOCARDIN 50 50MG TBL NOB 50
0132559 77/ 207/99-C/PI/001/12 vasocardin.pdf vasocardin.pdf C07AB02 R
VASOCARDIN 50 50MG TBL NOB 50
0132638 77/ 207/99-C/PI/001/13 vasocardin.pdf vasocardin.pdf C07AB02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 55 56 57 58 59 60

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10