Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1222
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOBYCOR 5MG TBL FLM 56
0195998 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 60
0195999 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 84
0196000 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 90
0196001 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 100
0196002 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 10
0196003 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 20
0196004 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 28
0196005 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 30
0196006 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 50
0196007 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 56
0196008 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 60
0196009 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 84
0196010 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 90
0196011 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 20
0195984 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 90
0231592 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/5MG TBL NOB 100
0231593 41/ 262/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 50
0231561 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 98
0231562 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 7
0231563 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09