Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1222
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RIVOCOR 5MG TBL FLM 90
0176913 41/ 209/05-C rivocor.pdf rivocor.pdf C07AB07 R
RIVOCOR 10MG TBL FLM 90
0176914 41/ 210/05-C rivocor.pdf rivocor.pdf C07AB07 R
RIVOCOR 5MG TBL FLM 30
0047740 41/ 209/05-C rivocor.pdf rivocor.pdf C07AB07 R
RIVOCOR 10MG TBL FLM 30
0047741 41/ 210/05-C rivocor.pdf rivocor.pdf C07AB07 R
SECTRAL 400MG TBL FLM 30
0080058 58/ 671/92-C sectral.pdf sectral.pdf C07AB04 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 10
0195983 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 100
0196012 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 28
0195985 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 30
0195986 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 50
0195987 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 56
0195988 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 60
0195989 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 84
0195990 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 90
0195991 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 100
0195992 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 10
0195993 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 20
0195994 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 28
0195995 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 30
0195996 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 5MG TBL FLM 50
0195997 77/ 018/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09