Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1222
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRESCORIEL 12,5MG/5MG TBL FLM 14 KAL
0130893 41/ 696/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 6,25MG/7,5MG TBL FLM 112 KAL
0130840 41/ 695/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 6,25MG/7,5MG TBL FLM 98 KAL
0130839 41/ 695/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 12,5MG/5MG TBL FLM 112 KAL
0130897 41/ 696/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 12,5MG/7,5MG TBL FLM 14 KAL
0130899 41/ 697/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 12,5MG/7,5MG TBL FLM 28 KAL
0130900 41/ 697/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 12,5MG/7,5MG TBL FLM 56 KAL
0130901 41/ 697/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 12,5MG/7,5MG TBL FLM 98 KAL
0130902 41/ 697/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 12,5MG/7,5MG TBL FLM 112 KAL
0130903 41/ 697/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 25MG/5MG TBL FLM 14 KAL
0130905 41/ 698/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 25MG/5MG TBL FLM 28 KAL
0130906 41/ 698/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 25MG/5MG TBL FLM 56 KAL
0130907 41/ 698/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 25MG/5MG TBL FLM 98 KAL
0130908 41/ 698/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 25MG/5MG TBL FLM 112 KAL
0130909 41/ 698/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 25MG/7,5MG TBL FLM 14 KAL
0130911 41/ 699/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 25MG/7,5MG TBL FLM 28 KAL
0130912 41/ 699/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
PRESCORIEL 6,25MG/5MG TBL FLM 28 KAL
0130831 41/ 694/15-C prescoriel.pdf prescoriel.pdf C07FX06 R
RAPIBLOC 20MG/2ML INJ CNC SOL 5X2ML
0225975 58/ 486/14-C rapibloc.pdf rapibloc.pdf C07AB14 R
RAPIBLOC 300MG INF PLV SOL 1
0225976 58/ 487/14-C rapibloc.pdf rapibloc.pdf C07AB14 R
RAPIBLOC 300MG INF PLV SOL 1
0214231 58/ 487/14-C     C07AB14 B

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09