Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1222
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG 5MG TBL NOB 30
0112573 77/ 746/07-C nebivolols.pdf nebivolols.pdf C07AB12 R
NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG 5MG TBL NOB 50
0112574 77/ 746/07-C nebivolols.pdf nebivolols.pdf C07AB12 R
NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG 5MG TBL NOB 56
0112575 77/ 746/07-C nebivolols.pdf nebivolols.pdf C07AB12 R
NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG 5MG TBL NOB 60
0112576 77/ 746/07-C nebivolols.pdf nebivolols.pdf C07AB12 R
NEBIVOLOL SANDOZ 5 MG 5MG TBL NOB 98
0112579 77/ 746/07-C nebivolols.pdf nebivolols.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 56 I
0236717 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 30 I
0236716 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 28 I
0236715 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 14 I
0236714 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 100 II
0236725 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 90 II
0236724 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 90 I
0236718 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 30 II
0236722 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 28 II
0236721 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 14 II
0236720 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 56 II
0236723 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
NOLIBETA 5MG TBL NOB 100 I
0236719 77/ 406/18-C nolibeta.pdf nolibeta.pdf C07AB12 R
OCAROX 25MG TBL FLM 30
0203516 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 50
0203517 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R
OCAROX 25MG TBL FLM 60
0203518 77/ 368/12-C ocarox.pdf ocarox.pdf C07AG02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09