Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1178
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METOPROLOL SANECA 100MG TBL NOB 30
0136546 58/ 573/16-C     C07AB02 B
METOPROLOL SANECA 100MG TBL NOB 20
0136545 58/ 573/16-C     C07AB02 B
METOPROLOL SANECA 100MG TBL NOB 10
0136544 58/ 573/16-C     C07AB02 B
METOPROLOL XANTIS 100MG TBL NOB 10
0231935 58/ 573/16-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL XANTIS 100MG TBL NOB 100
0231941 58/ 573/16-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL XANTIS 100MG TBL NOB 90
0231940 58/ 573/16-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL XANTIS 100MG TBL NOB 60
0231939 58/ 573/16-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL XANTIS 100MG TBL NOB 50
0231938 58/ 573/16-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL XANTIS 100MG TBL NOB 30
0231937 58/ 573/16-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL XANTIS 100MG TBL NOB 20
0231936 58/ 573/16-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
NEBILET 5MG TBL NOB 28
0053761 77/ 380/99-C nebilet.pdf nebilet.pdf C07AB12 R
NEBILET 5MG TBL NOB 14
0053760 77/ 380/99-C nebilet.pdf nebilet.pdf C07AB12 R
NEBILET 5MG TBL NOB 7
0053759 77/ 380/99-C nebilet.pdf nebilet.pdf C07AB12 R
NEBILET 5MG TBL NOB 90
0213939 77/ 380/99-C nebilet.pdf nebilet.pdf C07AB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 30
0150206 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 56
0150207 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 90
0150208 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 7
0120261 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/12,5MG TBL FLM 14
0120262 58/ 306/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R
NEBILET PLUS H 5MG/25MG TBL FLM 90
0150205 58/ 307/09-C nebiletplu.pdf nebiletplu.pdf C07BB12 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11