Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1178
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METOPROLOL MYLAN 50MG TBL PRO 250
0231796 58/ 827/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 50MG TBL PRO 500
0231797 58/ 827/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 100MG TBL PRO 90
0231753 58/ 828/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 100MG TBL PRO 10
0231754 58/ 828/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 100MG TBL PRO 14
0231755 58/ 828/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 100MG TBL PRO 20
0231756 58/ 828/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 100MG TBL PRO 28
0231757 58/ 828/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 100MG TBL PRO 30
0231758 58/ 828/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 100MG TBL PRO 50
0231759 58/ 828/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 100MG TBL PRO 60
0231760 58/ 828/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 50
0231774 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 100
0203974 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 250
0203975 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 50 MG 50MG TBL PRO 500
0203976 58/ 827/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 10
0203977 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 14
0203978 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 20
0203979 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 28
0203980 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 30
0203981 58/ 828/09-C     C07AB02 B
METOPROLOL MYLAN 100 MG 100MG TBL PRO 50
0203982 58/ 828/09-C     C07AB02 B

‹‹ ‹ 10 20 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11