Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1181
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 90
0231768 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 10
0231769 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 14
0231770 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 20
0231771 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 28
0231772 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 30
0231773 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 50
0231774 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 60
0231775 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 98
0231776 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 100
0231777 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 30
0231778 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 60
0231779 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 100
0231780 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 250
0231781 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 500
0231782 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 50MG TBL PRO 90
0231783 58/ 827/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 50MG TBL PRO 10
0231784 58/ 827/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 50MG TBL PRO 14
0231785 58/ 827/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 50MG TBL PRO 20
0231786 58/ 827/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 50MG TBL PRO 28
0231787 58/ 827/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10