Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1230
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 40
0229460 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 50
0229461 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 60
0229462 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 84
0229463 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 90
0229464 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 30
0229465 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 500
0229466 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 20
0229467 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 28
0229468 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0229469 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 40
0229470 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 50
0229471 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 60
0229472 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 84
0229473 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 20
0232507 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 28
0232508 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0232509 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 40
0232510 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 50
0232511 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 60
0232512 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09