Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1178
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0232509 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 40
0232510 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 50
0232511 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 60
0232512 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 20
0229457 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 28
0229458 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 30
0229459 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 40
0229460 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 50
0229461 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 60
0229462 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 84
0229463 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 84
0232513 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 90
0232514 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0232515 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 500
0232516 58/ 776/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 20
0232517 58/ 777/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 28
0232518 58/ 777/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 30
0232519 58/ 777/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 40
0232520 58/ 777/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 84
0132221 58/ 776/15-C     C07AB02 B

‹‹ ‹ 10 20 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červen 2020 v 14:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11