Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1230
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONCOR COR 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 100
0232155 77/ 026/01-C concorcor.pdf concorcor.pdf C07AB07 R
CONCOR COR 10 MG 10MG TBL FLM 56
0232154 77/ 028/01-C concorcor.pdf concorcor.pdf C07AB07 R
CONCOR COR 10 MG 10MG TBL FLM 28
0232153 77/ 028/01-C concorcor.pdf concorcor.pdf C07AB07 R
CONCOR COR 5 MG 5MG TBL FLM 100
0219841 77/ 027/01-C     C07AB07 B
CORYOL 6,25MG TBL NOB 100
0234670 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 25MG TBL NOB 250
0022147 77/ 017/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 25MG TBL NOB 100
0234672 77/ 017/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 3,125MG TBL NOB 100
0234673 77/ 047/05-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 100
0234671 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 28
0042772 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 30
0042773 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 3,125MG TBL NOB 20
0122085 77/ 047/05-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 20
0122086 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 20
0122087 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 25MG TBL NOB 20
0122088 77/ 017/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 30
0010680 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 25MG TBL NOB 30
0010682 77/ 017/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 3,125MG TBL NOB 14
0021853 77/ 047/05-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 3,125MG TBL NOB 30
0021856 77/ 047/05-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 3,125MG TBL NOB 28
0021857 77/ 047/05-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09