Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CORYOL 3,125MG TBL NOB 250
0021874 77/ 047/05-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 3,125MG TBL NOB 98
0021875 77/ 047/05-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 3,125MG TBL NOB 56
0021878 77/ 047/05-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 3,125MG TBL NOB 10
0021879 77/ 047/05-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 10
0021880 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 56
0021883 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 98
0021905 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 250
0021919 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 100
0021920 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 60
0021921 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 50
0021922 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 6,25MG TBL NOB 14
0021953 77/ 015/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 10
0021954 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 56
0021955 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 98
0021956 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 250
0021978 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 100
0022009 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 60
0022010 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 50
0022011 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 12,5MG TBL NOB 28
0022012 77/ 016/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10