Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1178
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BLOXAZOC 200 MG 200MG TBL PRO 14
0214213 58/ 570/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 200 MG 200MG TBL PRO 28
0214214 58/ 570/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 200 MG 200MG TBL PRO 30
0214215 58/ 570/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 200 MG 200MG TBL PRO 50
0214216 58/ 570/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 200 MG 200MG TBL PRO 56
0214217 58/ 570/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 200 MG 200MG TBL PRO 60
0214218 58/ 570/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 200 MG 200MG TBL PRO 84
0214219 58/ 570/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 200 MG 200MG TBL PRO 90
0214220 58/ 570/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 25 MG 25MG TBL PRO 50
0214183 58/ 567/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 25 MG 25MG TBL PRO 30
0214182 58/ 567/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 25 MG 25MG TBL PRO 28
0214181 58/ 567/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 25 MG 25MG TBL PRO 14
0214180 58/ 567/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 25 MG 25MG TBL PRO 10
0214179 58/ 567/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 200 MG 200MG TBL PRO 100
0214222 58/ 570/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 200 MG 200MG TBL PRO 98
0214221 58/ 570/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
BLOXAZOC 50 MG 50MG TBL PRO 60
0214196 58/ 568/15-C bloxazoc.pdf bloxazoc.pdf C07AB02 R
CARVESAN 6,25MG TBL NOB 28
0102595 77/ 326/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 6,25MG TBL NOB 30
0102596 77/ 326/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 6,25MG TBL NOB 50
0102597 77/ 326/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 6,25MG TBL NOB 60
0102598 77/ 326/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R

‹‹ ‹ 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11