Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1230
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 5 MG/10 MG 5MG/10MG TBL NOB 84
0206896 41/ 263/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 5 MG/10 MG 5MG/10MG TBL NOB 90
0206897 41/ 263/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 5 MG/10 MG 5MG/10MG TBL NOB 100
0206898 41/ 263/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/5 MG 10MG/5MG TBL NOB 7
0206899 41/ 264/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/5 MG 10MG/5MG TBL NOB 10
0206900 41/ 264/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/5 MG 10MG/5MG TBL NOB 28
0206901 41/ 264/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/5 MG 10MG/5MG TBL NOB 30
0206902 41/ 264/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/5 MG 10MG/5MG TBL NOB 56
0206903 41/ 264/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/5 MG 10MG/5MG TBL NOB 60
0206904 41/ 264/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/5 MG 10MG/5MG TBL NOB 84
0206905 41/ 264/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/5 MG 10MG/5MG TBL NOB 90
0206906 41/ 264/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/5 MG 10MG/5MG TBL NOB 100
0206907 41/ 264/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/10 MG 10MG/10MG TBL NOB 7
0206917 41/ 265/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/10 MG 10MG/10MG TBL NOB 10
0206918 41/ 265/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/10 MG 10MG/10MG TBL NOB 28
0206919 41/ 265/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/10 MG 10MG/10MG TBL NOB 30
0206920 41/ 265/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/10 MG 10MG/10MG TBL NOB 56
0206921 41/ 265/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/10 MG 10MG/10MG TBL NOB 60
0206922 41/ 265/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/10 MG 10MG/10MG TBL NOB 84
0206923 41/ 265/16-C     C07FB07 B
BISOPROLOL/AMLODIPINE HCS 10 MG/10 MG 10MG/10MG TBL NOB 90
0206924 41/ 265/16-C     C07FB07 B

‹‹ ‹ 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09