Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1230
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL XANTIS 5MG TBL NOB 50
0221340 77/ 057/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 5MG TBL NOB 30
0221339 77/ 057/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 5MG TBL NOB 20
0221338 77/ 057/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 5MG TBL NOB 10
0221337 77/ 057/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 100
0221336 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 90
0221335 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 60
0221334 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 50
0221333 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 20
0221331 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG 10MG TBL NOB 56
0032972 77/ 304/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG 10MG TBL NOB 60
0032973 77/ 304/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG 10MG TBL NOB 100
0032974 77/ 304/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG 5MG TBL NOB 20
0032961 77/ 303/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG 5MG TBL NOB 28
0032962 77/ 303/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG 5MG TBL NOB 30
0032963 77/ 303/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG 5MG TBL NOB 50
0032964 77/ 303/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG 5MG TBL NOB 56
0032965 77/ 303/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG 5MG TBL NOB 60
0032966 77/ 303/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 5 MG 5MG TBL NOB 100
0032967 77/ 303/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL-RATIOPHARM 10 MG 10MG TBL NOB 20
0032968 77/ 304/02-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R

‹‹ ‹ 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09