Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1222
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 20 I
0176346 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 28 I
0176347 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 30 I
0176348 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 50 I
0176349 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 56 I
0176350 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 60 I
0176351 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 5MG TBL NOB 30
0221339 77/ 057/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 10MG TBL NOB 100
0221350 77/ 058/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 5MG TBL NOB 10
0221337 77/ 057/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 100
0221336 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 90
0221335 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 60
0221334 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 50
0221333 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 30
0221332 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 20
0221331 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 2,5MG TBL NOB 10
0221330 77/ 056/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 10MG TBL NOB 90
0221349 77/ 058/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 10MG TBL NOB 60
0221348 77/ 058/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 10MG TBL NOB 50
0221347 77/ 058/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL XANTIS 10MG TBL NOB 30
0221346 77/ 058/17-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09