Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 50 I
0176365 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 56 I
0176366 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 60 I
0176367 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 100 I
0176368 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 10 II
0176369 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 20 II
0176370 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 28 II
0176371 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 30 II
0176372 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 50 II
0176373 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 56 II
0176374 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 10 MG 10MG TBL NOB 60 II
0176375 41/ 641/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 30 II
0176356 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 28 II
0176355 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 20 II
0176354 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 10 II
0176353 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 100 I
0176352 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 60 I
0176351 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 56 I
0176350 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 50 I
0176349 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL VITABALANS 5 MG 5MG TBL NOB 30 I
0176348 41/ 640/08-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R

‹‹ ‹ 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09