Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 84
0158703 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 98
0158704 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 100
0158705 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 500
0158706 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 1000
0158707 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 10
0158708 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 20
0158709 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 28
0158710 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 30
0158711 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 50
0158712 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 56
0158713 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 84
0158714 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 98
0158715 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 100
0158716 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 10
0158717 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 28
0158718 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 30
0158719 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 56
0158720 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 84
0158721 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 98
0158722 77/ 916/10-C     C07AB07 B

‹‹ ‹ 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09