Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 56
0158683 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 84
0158684 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 98
0158685 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 100
0158686 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 500
0158687 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 1000
0158688 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 10
0158689 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 20
0158690 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 28
0158691 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 30
0158692 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 50
0158693 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 56
0158694 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 84
0158695 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 98
0158696 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 100
0158697 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 10
0158698 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 28
0158699 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 30
0158700 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 50
0158701 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 56
0158702 77/ 915/10-C     C07AB07 B

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09